U kunt contact met ons opnemen via: info@devalkeniers.nl

Scouting algemeen

Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren.

maxima

Beschermvrouwe Prinses Maxima

H.K.H. Prinses Máxima is de beschermvrouwe van Scouting Nederland. Ze volgt hiermee Z.K.H. Prins Claus op, die tot zijn overlijden deze functie vervulde. Scouting in Nederland kan zich geen betere beschermvrouwe wensen dan H.K.H Prinses Máxima. Prinses Máxima heeft aangegeven zich te willen inzetten voor de toekomst van jongeren in Nederland. Ze wil graag een bijdrage leveren aan de integratie van de verschillende groepen in onze samenleving en het verminderen van het onbegrip tussen culturen. Ze wil dat aanpakken door juist de mogelijkheden die een multiculturele samenleving biedt te benadrukken.

Prinses Máxima zal op eigen wijze invulling geven aan haar functie als Beschermvrouwe van Scouting. We vinden dat fantastisch dat zij dat wil doen en we willen haar alle mogelijkheden geven om Scouting in Nederland van binnenuit te bekijken. We heten haar dan ook van harte welkom binnen onze organisatie waar jeugd en jongeren centraal staan.

Band met Koninklijk Huis

Scouting Nederland is bijzonder blij opnieuw een beschermvrouw te hebben afkomstig uit het Koninklijk Huis. Al bijna een eeuw zijn leden van het Koninklijk Huis nauw betrokken geweest bij Scouting Nederland. Vanaf 1915 met het beschermheerschap van Prins Hendrik, tot op heden.

Speltakken

Binnen een Scoutinggroep zijn er verschillende speltakken waarin kinderen en jongeren uit één leeftijdsgroep hun spel spelen. De leeftijdsgroepen zijn 5-7 jaar, 7-11 jaar, 11-15 jaar, 15-18 jaar en 18-21 jaar. Op de verschillende speltakpagina’s is informatie te vinden over de specifieke speltak.

Grootste jongerenorganisatie

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland en heeft 100.000 actieve leden! De 87.000 jeugdleden en 25.000 vrijwilligers van Scouting zijn verdeeld over meer dan 1.100 Scoutinggroepen.

Spelvisie SCOUTS

Scouting gaat uit van een spelvisie waarin de doelen van het spel omschreven zijn en de activiteiten sluiten hierop aan. De spelvisie van Scouting is samen te vatten in het woord SCOUTS.

spelvisie_small

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress