U kunt contact met ons opnemen via: info@devalkeniers.nl

Contributie

Contributie

Als je lid van een vereniging bent, betaal je contributie. Ook bij Scouting. De contributie bij de Valkeniers bedraagt € 27,50 per kwartaal, hiernaast zijn er nog kosten voor kampen, grote evenementen en uniformen. Hoeveel dit is hangt af van de speltak en de activiteit.

Contributie bij de groep

Als lid van een Scoutinggroep betaal je contributie aan je groep. Doordat je deze contributie betaalt, kun je wekelijks naar de opkomsten, beleef je uitdagende avonturen en ontwikkel jij je. De contributie wordt bepaald door je Scoutinggroep.

De contributie bij de groep bestaat grofweg uit drie onderdelen:

Groepscontributie: deze contributie is direct bestemd voor de groep
Regionale contributie (in 2016 € 2,60 per lid per kalenderjaar)
Landelijke contributie (in 2016 € 22,30 per lid per kalenderjaar)

Regionale contributie

Ben je lid van een Scoutinggroep, dan is een deel van de contributie een bedrag dat per lid wordt afgedragen aan de bovenliggende Scoutingregio. De regio bied trainingen, ondersteuning en organiseert tal van activiteiten waar je als groep aan mee kunt doen. Sommige regio’s hebben een samenwerkingsverband of worden ondersteund door een steunpunt. Ook hiervoor geldt een vaste afdracht per lid van een groep.

Landelijke contributie

Een vast deel van de contributie is de landelijke contributie. Ieder lid van Scouting in Nederland betaalt deze landelijke contributie. Ben je lid van een Scoutinggroep, dan betaal je contributie aan je groep. Een deel van deze contributie wordt afgedragen aan Scouting Nederland. Dit is de landelijke contributie. Natuurlijk krijgen jij en je Scoutinggroep hier veel voor terug. Lees hier meer over de voordelen van het lidmaatschap.

Voor 2016 is de landelijke contributie vastgesteld op € 22,30 per lid per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). De landelijke contributie voor 2017 wordt in de landelijke raad van december 2016 vastgesteld.

De contributieafdracht voor een Scoutinggroep wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het gemiddeld aantal leden van de groep over 12 maanden van dat jaar. Er is dus geen peildatum. Ben je bij meerdere Scoutinggroepen of -organisaties lid? Dan betaal je maar één keer landelijke contributie via de organisatie die het dichtst bij het Scoutingspel staat. Ben je bijvoorbeeld bij groep A leidinggevende en bij groep B materiaalmeester, dan loopt de afdracht via groep A. Ben je bij twee groepen leidinggevende, dan loopt de afdracht via de groep waar je het eerst bent ingeschreven.

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress